28 d’abril de 2014

Taller de Respecte, "La caixa misteriosa"

En la cinquena sessió del treball sobre el respecte, s'ha pretès generar actituds de respecte i cooperació en la resolució de conflictes comunitaris.
D'altra banda, s'han debatut situacions de conflicte quotidianes per analitzar les dinàmiques que s'inicien a partir de la manca de respecte.