21 de juliol de 2015

Castell de Mont-rodon

L'última setmana de curs, els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior de l'escola van visitar el Castell de Mont-rodon, una de les baules més importants del passat de Taradell.

Des del segle XIX se li diu castell, però en realitat era una Domus o Casa Forta, habitada per una família de cavallers sotmesa inicialment i a les ordres del senyors del castell de Taradell, que els varen confiar la batllia i defensa de bona part de la part baixa del castell de Taradell. 

El lloc de Mont-rodon es documenta l'any 1076 quan, en descriure el terme parroquial, el bisbe esmenta el << Monte rotundo >>

La família Mont-rodon tingué part activa en la història de la comarca i de Catalunya en general. Per exemple, Guillem de Mont-rodon (1169-1229) va ser mestre del Temple i tutor de Jaume I.