27 d’octubre de 2015

Halloween

Coneixem part de la cultura anglosaxona a partir del “Halloween”
La nostra escola treballa la immersió lingüística de la llengua anglesa des de diferents àmbits. Un dels quals és a partir de la recerca i  el coneixement de diferents aspectes de la cultura anglosaxona.
El principal objectius d’ensenyar aquesta cultura a la nostra escola és ajudar els nens/es a entendre-la, viure- la i formar part d’ella. Considerem que ensenyar una llengua no és només ensenyar la part acadèmica, sinó també és necessari ensenyar a comunicar-se en diferents situacions comunicatives.  Per tant, trobem molt important desenvolupar la competència intercultural perquè és part del procés d’aprenentatge de la llengua estrangera.  The main objective of teaching culture in our school is to help students achieve the skills to comprehend and successfully be part of the target language. Teaching culture is seen as a vital factor to get deeper in the learning language process. In addition, teaching culture in our classrooms let students to have a wider vision of the foreign language. Teaching a language is not only teaching the academic system, it is also teaching communication.  It is important to develop intercultural competence skills because they are a part of the language teaching process.