11 de març de 2016

PREINSCRIPCIONS CURS 2016-2017

CALENDARI PREINSCRIPCIONS

Publicació de l'oferta: 18 de març de 2016

Preinscripció:
Presentació de sol.licituds: del 30 de març al 7 d'abril de 2016, ambdós inclosos.
Es pot enviar la sol.licitud per internet fins a les 24 hores del dia 6 d'abril de 2016.

Publicació de la llista de sol.licituds amb la puntuació provisional: 15 d'abril de 2016.

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol.licituds: 18 d'abril de 2016 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. 

Termini per presentar reclamacions: del 15 al 20 d'abril de 2016.

Publicació de la llista de sol.licituds amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 25 d'abril de 2016.

Publicació de l'oferta final: 17 de maig de 2016.

Publicació de la llista d'alumnes admesos: 20 de maig de 2016.

Matrícula: del 13 al 17 de juny de 2016, ambdós inclosos.