21 de març de 2020

COMUNICAT ESCOLA 21.03.2020 - Orientacions durant el confinament

Ara per ara, estem vivint una situació inesperada, complexa i preocupant a nivell social. Ens hi hem trobat immersos en tan sols una setmana. No estàvem preparats i ens hem hagut de fer responsables i conscients. Ens hem d’adaptar a treballar telemàticament. I mirem de fer-ho de la manera que ens sembla millor pels nostres alumnes. Donat que aquests dies de confinament es poden allargar esperem poder arribar a tothom i encaminar el curs de la millor manera. Les vostres intervencions, comentaris i aportacions com a famílies, ens són molt valuoses, ja que treballem de costat.

A continuació us fem arribar un text que explica les bases que mirarem de seguir en el nostre treball com a mestres dels vostres fills i filles: 

El Departament d’Educació ha posat a disposició dels centres educatius un conjunt d’orientacions i activitats adequades a cada etapa educativa mentre duri el confinament pel coronavirus. Les tasques/orientacions que s'ofereixen,  són propostes significatives per a l’aprenentatge dels alumnes i que, alhora, permeten reforçar el desenvolupament de la seva autonomia personal, generar motivació i curiositat. 

A nivell d'infantil, veureu que són orientacions pensades per ajudar a desenvolupar diferents capacitats i inclouen activitats de comunicació, activitats que impliquen moviment, activitats d'experimentació o bé activitats en l'entorn digital.


A nivell de primària, les orientacions educatives estan enfocades a afavorir diferents àmbits d'aprenentatge, com per exemple, el lingüístic, el matemàtic o el de coneixement del medi. 

Us adjuntem les recomanacions que ens han fet arribar des del Departament tant a nivell d'educació infantil, com a nivell d'educació primària:

Com ja sabeu, a nivell de centre, hem elaborat orientacions pròpies i us estem fent arribar tasques i activitats a través de correu electrònic/Instagram per tal de seguir-vos acompanyant. Com a centre, i seguint les recomanacions del Departament, volem dir que aquestes orientacions o tasques que us fem arribar, no seran considerades, en cap cas, lectives o avaluables a nivell de qualificació, atès que actualment encara hi ha famílies que no disposen de connectivitat. Com a centre, tenim molt clar que cap alumne pot quedar fora d'aquesta oportunitat. 

També volem recordar que per a totes les etapes educatives, s'aconsella compaginar temps de lleure i temps de treball autònom, en què els infants decideixin què volen fer i de quina manera, amb temps compartit amb els adults. Tot plegat, respectant les necessitats de descans, el temps de lleure i la convivència familiar. Anirem seguint i incorporant les directrius que des del Departament ens van arribant i us mantindrem informats.

Atentament,

Equip Directiu. .