Organització de l'AMPA

L’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una associació oberta a totes les famílies i que col·labora amb el centre en:
- El servei de menjador.
- L'escola d’estiu.
- L'arribada del Patge
- La passada dels Tonis del poble.
- La festa de fi de curs.
- La natació.
- La participació en necessitats puntuals de l’escola.

Les mares i pares d’alumnes tenen la seva representació en el Consell Escolar. Des de l'escola, es potencia la comunicació amb les famílies a través del correu electrònic, l'Instagram i el bloc del centre per tal que sigui un instrument d’informació i que fomenti la participació.

L'AMPA està formada pels següents membres:

President: Toni Reig Casassas
Vicepresidenta: Fina Martí Verdaguer
Secretària: Montse Casals Saborit
Tresorer: Àngel Ballesteros Amat
Vocals: Albert Aguilera
            Mercè Cantal
            Quim Busoms
            Sílvia Pujols
            Josep Casals
            David Calvo