Organització de l'AMPA

L’Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una associació oberta a totes les famílies i que col·labora amb el centre en:
- El servei de menjador.
- L'escola d’estiu.
- L'arribada del Patge
- La passada dels Tonis del poble.
- La festa de fi de curs.
- La natació.
- La participació en necessitats puntuals de l’escola.
- La reutilització de llibres.
- La caminada amb els avis.
- El projecte pati.
- Col·laboració en el sosteniment econòmic de l'assistent de conversa.

Les mares i pares d’alumnes tenen la seva representació en el Consell Escolar. Des de l'escola, es potencia la comunicació amb les famílies a través del correu electrònic, l'Instagram, Telegram i el bloc del centre per tal que sigui un instrument d’informació i que fomenti la participació.

L'AMPA està formada pels següents membres:

President: Toni Reig 
Vicepresidenta: Fina Martí 
Secretària: Mercè Pastor
Tresorer: Joan Enric Tió
Vocals: Laia Casadevall
             Irene Morató
             Mar Pou
             Oscar De Caralt
             Xevi Codina
             Benjamí Lòpez
             David Calvo
             Anna Parcet
             Albert Aguilera
             Quim Busoms