Projecte Intergeneracional

Aquest projecte consisteix en crear relacions entre grups cronològics i generacionals que formen part de la nostra escola i de la nostra societat. Per aconseguir-ho organitzarem algunes activitats que propicien l’intercanvi de vivències, emocions, idees, valors... 

Els alumnes adquireixen competències emocionals i habilitats socials a través d'aquesta experiència i es genera, a més dels coneixements, una actitud de respecte, solidaritat i empatia cap a les persones d'altres generacions.