Projecte Mediambiental

Aquest curs, els alumnes de 4t de primària continuem el projecte interdisciplinari en mediambient.

Aquest curs volem realitzar canvis al pati a nivell d'infraestructures i espais criteris de sostenibilitat, on els infants siguin els protagonistes dels seus aprenentatges. 

Els alumnes de 4t han de ser els protagonistes de la transformació del pati, tenint en compte les seves opinions respecte a com volen aquest espai exterior, ja que això contribueix a assolir la fita ambiciosa de l’educació ambiental, que és formar ciutadans que tinguin una comprensió àmplia de la realitat i estiguin capacitats per prendre decisions i tenir una participació activa en la societat.

Seqüenciació d’actuacions:
Reprenent les idees preses de l'any anterior, creerem quatre espais diferenciats al pati; espais d'equilibris, espais de jocs, espai per seure i relaxar-se i espai verd.
A partir d'aquí creerem les nostres maquetes i triarem un disseny per poder-lo realitzar en el nostre pati gràcies a l'ajuda de tothom qui volgui col·laborar.
A més acabarem de pintar el pati i continuarem controlant les papareres junt amb el seu reciclatge i cuidarem de vetllar un bon material per l'espai de joc del pati.