Oferta educativa

L'escola Sant Genís i Santa Agnès ofereix una proposta educativa integral dels 3-12 anys.

Educació Infantil (de 3 a 6 anys)

Plantegem reptes i qüestions de la vida quotidiana, experimentem i busquem solucions amb respostes reflexionades.

Treballem les emocions i l'afectivitat, donant nom als principals sentiments perquè cada infant pugui reconèixer el seu estat d'ànim. 

L'alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge, esdevenint el mestre com a guia d'aquest camí. 

Aprenem a partir del joc, el qual és un mitjà per la socialització, el control emocional i font d'aprenentatge.


Educació Primària (de 6 a 12 anys)

Treballem a partir de la recerca, el treball cooperatiu i els projectes interdisciplinaris per desenvolupar la seva autonomia, l'aprendre a ser, estar i actuar, el coneixement de l'entorn proper i global, etc.

Donem molta importància a les emocions, per això, el contacte i la proximitat amb les famílies esdevé un element clau pel desenvolupament de l'infant.