Reutilització de llibres

L'Objectiu de la reutilització de llibres és la de gestionar el fons de llibres dels cursos de 3r a 6è amb unes finalitats bàsiques:

Econòmica; per ajudar en l’estalvi econòmic de les famílies.
Pedagògica; per fomentar valors com la solidaritat, el compartir, l'ús racional dels recursos... i també per educar en la responsabilitat i la cura dels béns comuns.

L'AMPA és la responsable de programar quins llibres passen a formar part del fons de reutilització així com de coordinar, a final de curs, el recompte i recol·lecció dels llibres que pertanyen a aquest fons. També és la responsable de revisar l'estat dels llibres a reutilitzar.

Algunes normes bàsiques de funcionament són:
  • Les famílies són les responsables dels llibres del “Fons de Reutilització”, pel que se n’han de fer càrrec esborrant text, i si n’és el cas, folrant el llibre.
  • El nen/a ha de tractar bé el llibre.
  • Els pares han d’estar alerta i revisar l’ús adequat dels llibres i el seu estat a final de curs.