Llista procés de Preinscripció i Matrícula (ACTUALITZAT 11/06/2020)

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny


Llista ordenada definitiva: 11 de juny

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera, si s’escau: 7 de juliol


Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020.