Educació Infantil (de 3 a 6 anys)


Els nostres nens i nenes d’Educació Infantil passen els tres cursos envoltats d’un equip de mestres que procura que els més petits de l'escola se sentin acollits, acompanyats i estimats tant a les aules com en els espais que comparteixen.

Des de l'etapa d'Educació Infantil es plantegen reptes i qüestions de la vida quotidiana que, a partir de l'experimentac i manipulació intentem resoldre.

L'alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge, esdevenint el mestre com a guia d'aquest camí. 

L'aprenentatge de les llengües i les matemàtiques es treballa a través de racons. Des d'aquest plantejament es cedeix a l'alumne un gran protagonisme: participa activament en el seu aprenentatge, pot ser model i guia dels seus propis companys -es potencia el diàleg entre iguals-, pren consciència de les seves possibilitats, accepta i aprèn dels seus errors...

Dins l'etapa, realitzem també diferents tallers on experimentem amb la robòtica educativa, amb experiments científics, amb la llum i ombra, amb les emocions i amb la creativitat per al desenvolupament integral de cada infant.

El joc simbòlic també forma part de la nostra metodologia, en la qual aprenem a partir del joc, el qual és un mitjà per la socialització, el control emocional i font d'aprenentatge, on l’ alumne pren un paper actiu, experimenta i investiga per ell mateix.

Comptem amb especialistes d'anglès, educació física i música, que complementen l'aprenentatge dels nostres infants.

Finalment, les emocions i l'afectivitat prenen gran importància, donant nom als principals sentiments perquè cada infant pugui reconèixer el seu estat d'ànim.